• 1. TIẾP THỊ LIÊN KẾT LÀ GÌ?
 • ♦ Tiếp thị liên kết (Affiliate marketing) là phương thức tiếp thị dựa trên nền tảng Internet và Cộng tác Viên Marketing Online, với đặc điểm mỗi CTV sẽ có mã số riêng và sau đó Cộng tác viên Marketing Online sẽ quảng bá và tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp và được hưởng hoa hồng khi có phát sinh đơn đặt hàng và giao dịch được hoàn tất. Việc đo lường kết quả đơn hàng của các CTV và tạo mã số cho các CTV là hoàn toàn tự động và do Website tiếp thị liên kết đảm nhận điều này
 • ♦ Tiếp thị liên kết khác với phương thức tiếp thị truyền thống nhờ việc tính hoa hồng và thanh toán chỉ dựa trên hiệu quả của tiếp thị mà không phụ thuộc vào thời gian và tần suất tiếp thị.
 • ♦ Tiếp thị liên kết được biết đến từ năm 1996 khi Amazon.com trả hoa hồng cho các chương trình liên kết thông qua lưu lượng truy cập.
 • 2. CÁC HÌNH THỨC TÍNH HOA HỒNG TRONG TIẾP THỊ LIÊN KẾT
 • ♦ Cost Per Click: Hoa hồng CTV tính theo số lần nhấp chuột. Cộng tác viên sẽ được nhận hoa hồng theo số lượng nhấp chuột vào quảng cáo của bên yêu cầu quảng cáo.
 • ♦ Cost Per Action: Hoa hồng CTV tính theo số đăng ký: Cộng tác viên sẽ được nhận hoa hồng dựa trên thao tác đối với dịch vụ quảng cáo.
 • ♦ Cost Per Sale: Hoa hồng CTV tính theo doanh số bán hàng: Bên thực hiện quảng cáo sẽ được nhận hoa hồng khi đơn đặt hàng điện tử được thực hiện thành công.
 • NHỮNG GIÁ TRỊ NỔI BẬT KHI ÁP DỤNG TIẾP THỊ LIÊN KẾT
 • ♦ Áp dụng tiếp thị kết giúp nâng cao hiệu quả Marketing nhờ tận dụng mạng lưới các website nhỏ thay vì phải đặt các biểu ngữ và trả phí cố định trên một vài website lớn. Nhờ vậy doanh nghiệp có nhu cầu Marketing Online nếu không có nhiều chi phí dành cho Marketing vẫn có thể quảng bá sản phẩm của mình.
 • ♦ Áp dụng tiếp thị kết giúp tận dụng được tối đa nguồn lực Marketing cho doanh nghiệp thông qua hình thức CTV Marketing Online mà không tốn kém nhiều chi phí về mặt nhân sự
 • ♦ Áp dụng tiếp thị kết giúp Thương hiệu của doanh nghiệp được nhiều người trên Internet biết đến mà doanh nghiệp không phải tốn chi phí trước cho việc này.
 • ♦ Áp dụng tiếp thị kết giúp doanh nghiệp gia tăng được lợi nhuận kinh doanh do không phải tốn nhiều chi phí vào việc quản lý và chi trả chi phí cố định cho đội ngũ Marketing Online của mình
 • 3. NHỮNG LỢI THẾ KHI TRỞ THÀNH CTV MARKETING ONLINE THÔNG QUA TIẾP THỊ LIÊN KẾT
 • ♦ Không phải trả bất cứ một khoản phí nào khi tham gia hệ thống tiếp thị liên kết.
 • ♦ Không cần đầu tư vốn để sản xuất hoặc mua sản phẩm để kinh doanh hoặc thuê địa điểm kinh doanh.
 • ♦ Rủi ro cực kỳ thấp do không phải chịu trách nhiệm về lưu trữ, vận chuyển sản phẩm hoặc về bất kỳ hình thức hỗ trợ, giải quyết khiếu nại nào cho khách hàng.
 • ♦ Chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm làm việc.
 • ♦ Thị trường rộng lớn: Tiếp thị trực tuyến cung cấp cho người tiếp thị cơ hội tiếp cận khách hàng ở khắp các vùng miền nhanh chóng dễ dàng.
 • ♦ Chủ động lựa chọn các sản phẩm từ kho sản phẩm phong phú và hoa hồng hấp dẫn.
Facebook